Електричні енергетичні системи в світі побудовані за принципом централізації. Великі електростанції на природному газі, вугіллі, радіоактивних речовинах. Найчистішими з них є газові електростанції, але вони є величезним джерелом викидів СО2. Електростанції на радіоактивних речовинах забруднюють світ небезпечними для здоров’я людей випромінюваннями і речовинами. Вугільні електростанції взагалі можна назвати убивчими для екології через величезні викиди і СО2, і шкідливих речовин, і радіоактивного забруднення.

Відновлювана енергетика дає людству надію на майбутнє. Енергія сонця і вітру не приносить шкідливих викидів, але не постійна. Енергія біомаси, що перетворюються в електрику через виробництво біогазу або пряме спалювання, дозволяє стабілізувати енергетичний баланс підприємств і приватних осіб, доповнюючи енергію сонця, вітру, землі.

Застосування безінерційних систем акумулювання електричної енергії на основі ємнісних акумуляторів (перший великий подібний проект реалізовано компанією новатора Ілона Маска в Австралії) змінює саму структуру електричних систем, дозволяючи її зробити більш гнучкою і ефективною.

Використання поєднання безінерційних систем акумулювання електричної енергії з «зеленими» електростанціями дозволяє вирішити проблему, про яку воліють мовчати компанії, які володіють високовольтними розподільними електричними мережами, а саме – шкідливе для біосфери планети (і людей як її складової) випромінювання ліній електропередач з напругою вище 35 000 В.

У електричних станцій на біомасі малої потужності (0,5 МВт – 15 МВт) також є ряд переваг, які можливо реалізувати в системі децентралізованої енергетики, а саме

1) можливість утилізації відходів виробництва енергії на електростанції – СО2 – використання двоокису вуглецю для роботи компактних міських (приміських) ферм, що підвищує їх ефективність у вирощуванні різних видів овочів;

2) можливість роботи електростанції в режимі тригенерації, а саме виробництво електричної енергії, а також з теплової енергії, що виробляється в процесі виробництва електричної енергії як «відходи виробництва», виробляти теплову енергію (для опалення приміщень – водяні радіатори або повітряні системи опалення і виробництва гарячої води) в холодну пору року або «холодильну» енергію в жарку пору року (для систем кондиціонування приміщень – повітряні системи опалення);

3) можливість утилізації твердих продуктів згоряння біомаси – використання для добрив для роботи компактних міських (приміських) ферм;

4) можливість використовувати в якості палива органічну складову відходів життєдіяльності людей в сукупності з місцевою біомасою (з сміттєсортувальних підприємств);

5) простота в надійному забезпеченні електростанцій біомасою з використанням автомобільного транспорту (малий радіус доставки біомаси підвищує економічну ефективність виробництва енергії), з такою додатковою перевагою як можливість використовувати повністю електричні вантажні автомобілі для доставки біомаси на електростанцію.

У сукупності ж мережі електричних станцій на біомасі, мережі електростанції на енергії сонця і вітру з безінерційними системами акумулювання електричної енергії ми отримуємо:

1) можливість значного здешевлення електричних мереж, оскільки потреба в дорогих електричних лініях високої напруги знизитися в 2-3 рази;

2) можливість відмовитися від численних ліній подачі природного газу для побутових потреб, що особливо важливо в місцевостях, схильних до сейсмічної активності (а також підвищує антитерористичну безпеку житлових районів);

3) можливість отримувати ще дешевшу електричну (а також теплову енергію або енергію холоду) енергію для населення і малих і середніх підприємств;

4) помітне зниження викидів СО2 в атмосферу планети;

5) зниження забруднення навколишнього середовища радіохвилями, які випромінюють лінії електропередач високої напруги;

6) додаткове підвищення надійності енергопостачання населення і підприємств, властиве децентралізованим системам

Як найважливіший елемент такої системи енергопостачання майбутнього ми займаємося доопрацюванням компактних тригенераційних електростанцій на біомасі з розкладанням біомаси в «піролізних» котлах, що дозволяє утилізувати забруднену і частково токсичну біомасу. Актуальність наших тригенераторів підвищується в зв’язку зі зміною клімату, оскільки все більш актуальною стає захист від спеки. Також наші тригенератори будуть особливо актуальні для країн Африки і країн з жарким кліматом.

Автор Вадим Вовк

(вперше опубліковано у квітні 2018 року).